Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Společnost pro veřejnou dopravu

Mariánské Lázně, Dny mariánskolázeňských trolejbusů 2003

Mariánské Lázně - trolejbusová doprava je součástí genia loci jednoho z nejkrásnějších lázeňských měst v Evropě. Jízdy historických vozidel byly součástí pozitivní kampaně Společnosti pro veřejnou dopravu a dopravního podniku v rámci Dnů mariánskolázeňských trolejbusů v roce 2003.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu
 
Důvodem vzniku našeho sdružení byla hrozba zániku trolejbusového provozu v Mariánských Lázních. Během několika jarních měsíců roku 2001 se přirozeným způsobem dala dohromady skupina lidí, kterým šlo o jednu společnou věc - zabránit degradaci veřejné dopravy v Mariánských Lázních. Podařilo se nám díky občanské činnosti, jednání s dopravcem i mariánskolázeňskou radnicí odstartovat dění, které přineslo své pozitivní ovoce. Dnes můžeme konstatovat, že se nám záměr podařil a trolejbusový provoz po letech úpadku začíná ožívat.

Již v prvním roce činnosti Společnosti pro veřejnou dopravu (SPVD) vyšlo najevo, že by jsme se neměli omezit jen na jediné město, ale že je třeba zapojit se do práce i jinde a ukazovat, že Česká republika má obrovský potenciál v infrastruktuře a službách veřejné dopravy. Jsme přesvědčeni o tom, že veřejná doprava je nezbytnou součástí moderní společnosti orientované na filosofii trvale udržitelného života. Součástí této filozofie je také ochrana přírody a krajiny, ochrana obytného městského prostoru a zvyšování dopravní bezpečnosti v návaznosti na plánování a realizaci dopravních staveb. Společnost pro veřejnou dopravu si klade za cíl v rámci celé republiky popularizovat toto téma a přispívat do diskuse o plánování a organizaci dopravy.

Členy sdružení jsou jak odborníci v oboru, tak i lidé, pro něž je veřejná doprava celoživotním zájmem. Cílem členů je činnost sdružení dělat na vysoké úrovni tak, aby z ní měli užitek ostatní občané a zároveň nás naše činnost bavila a nutila zvyšovat svoji odbornou znalost. Sdružení SPVD je financováno především z členských příspěvků, darů a z grantů na vědeckou či občanskou činnost.

 

Základní údaje

Společnost pro veřejnou dopravu, zapsaný spolek
se sídlem: Tachovská 1361/27, PSČ 323 00, Plzeň
zaregistrováno dne: 19.7.2001 pod č.j. VS/1-1/47 580/O1-R
IČO 26538326
DIČ: CZ26538326  (plátce od 1. 12. 2021)
Bankovní spojení: 194 377 577 / 0300
Registrováno na živnostenském úřadu Plzeň: MMP/031699/14
Datová schránka:q4s968


Adresa SPVD:
Tachovská 1361/27
323 00 PLZEŇ
tel. + 420 602 617 681

Vedení sdružení

Miroslav Klas, předseda (Plzeň)
mail:mail

 

Nabízíme, spolupracujeme

  • Nezávislé dopravní průzkumy - v prostředcích veřejné dopravy, průzkumy veřejného mínění ad. Reference: Správa veřejného statku města Plzně, Plzeňské městské dopravní podniky a.s.
  • Zájezdy a výlety - za dopravními, technickými i přírodními zajímavostmi po tuzemsku i zahraničí moderním či historickým vozidlem Spolupráce se Škoda bus klubem, ČSAD autobusy Plzeň, a.s.
  • Přednášky a besedy - doprava od A do Z, od jízdních řádů, vozidel, zastávek, cyklodopravy, pěší dopravy i dopravních zajímavostí pro školy a ostatní veřejnost
  • Cestovatelské besedy s promítáním - z našich cest do zahraničí i tuzemska
  • Pořádání či spolupráce na popularizačních akcích - jízdy historických vozidel, výstavy, rozhlasové besedy
  • Zpracování posudků na dopravní obslužnost - od veřejné dopravy v maloměstech až po větší územní celky
  • Spolupráce s veřejnou správou - organizace dopravy, plánování dopravních opatření a staveb pro MHD, pěší i cyklistickou dopravu, spolupráce při získávání finančních prostředků z účelových fondů EU ad.

Fotogalerie

Zastávka Zadní Skvrňany.
Zasazujeme se o zkvalitnění železniční infrastruktury a služeb na drahách. Jsme přesvědčeni o značném potenciálu rozvoje většiny regionálních tratí v Česku. Pomáháme venkovským regionům a městům ke zlepšení stávajících a k vybudování nových zastávek.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu (ilustrační foto) 

Brigáda na mostě u Studánky lásky.

Společně s ostatními sdruženími se snažíme v rámci svých možností o popularizaci a zkvalitnění služeb regionální trati Pňovany - Bezdružice. Brigády na zvelebení stanic a technických památek na trati jsou příjemným zpestřením všedních dnů, stejně jako správa webových stránek o této trati.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu
Návrh uspořádání náměstí Milady Horákové v Plzni.
Členové Společnosti jsou již řadu let členy odborných dopravních komisí města Plzně. Nejsme pouze pasivními pozorovateli, dokážeme předložit i vlastní odborné posudky a variantní řešení dopravních problémů. Své názory pravidelně prezentujeme v tisku a ostatních médiích.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu
Plzeň, výstava v moderním trolejbusu Škoda.
Plzeň, hlavní nádraží. Výstavou informačních panelů máme za cíl upozornit na nevyhovující podmínky pro uživatele veřejné dopravy a pěší. Součástí akce byla i anketa s návrhy jednotlivých řešení přestupní vezby mezi MHD a vlaky.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu
Moderní nízkopodlažní autobus v České Lípě.
Společnost pro veřejnou dopravu aktivně zasahuje do modernizace MHD v České Lípě prostřednictvím svého Dopravního klubu. Našim cílem je přívětivá veřejná doprava pro všechny, včetně osob se sníženou pohyblivostí.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu
Historické trolejbusy ve smyčce Božkov.
Většina našich členů má vřelý vztah k historické technice, památkám a přírodním zajímavostem. Proto rádi pořádáme popularizační jízdy s historickou technikou. Tou největší akcí byl dosud Víkend s historickými trolejbusy v Plzni na podzim 2006. Většinu nákladů akce, přepravu trolejbusů z Technického muzea v Brně a organizaci jízd zajistilo naše sdružení.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu

Mikulášský trolejbus v Plzni.

Ekologicky šetrnou veřejnou dopravu propagujeme mezi našimi nejmenšími populární plzeňskou akcí Mikulášský trolejbus. Každý rok pro naše srdce příjemnou akci pořádáme s městským obvodem Doubravka, dopravním podnikem a ostatními přáteli. A pokaždé nadchneme na několik set našich nejmenších - možná budoucích dopraváků.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu
Cyklobus v Železné.
Zabýváme se také cyklistickou dopravou. Zúčastňujeme se plánování dopravním staveb pro tuto specifickou dopravu, podporujeme součinnost veřejné dopravy a cyklodopravy. Proto jsme zpracovali pro Plzeňský kraj koncepční dokument, který postupně v součinnosti s ostatními partnery (dopravci, obcemi) naplňujeme. Jedním uz těchto produktů je Českoleský cyklobus, který zejména díky podpoře obcí na trase vyjel poprvé 1. května 2009.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu
Maximální soustředění pro práci na webu SPVD.
Důležitou součástí většiny členů sdružení je správa a budování přidruženého webu SPVD, webu J. Hertla o dopravních zajímavostech. Společně s našimi externími redaktory a spolupracovníky se setkáváme jednou za čas na tzv. společném webení, aby jsme udrželi dobrou úroveň celého webu s několika stovkami stránek.
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu
Schůzka SPVD.
Členové sdružení, naši spolupracovníci a sympatizanti se pravidelně setkávají při společných výletech a kulturních akcích. A proč příště nevyrazíte s námi?
Archiv Společnosti pro veřejnou dopravu

Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002) , spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20

TROLEJBUSY 2021

logo-t21 optimized

   

Projekt vydání dvojice tématických knih k 80. výročí plzeňských trolejbusů a 85. výročí výroby trolejbusů ŠKODA.

   

Oficiální stránka projektu TROLEJBUSY 2021

Official site of the project TROLEJBUSY 2021 (english)

19880215 jh 3prot15tr-414 jiraskovonam